Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o godz. 18.00.

Nowenny są bardzo popularną formą kultu Najświętszej Maryi Panny. Najbardziej znaną, praktykowaną na całym świecie jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest ona publicznym nabożeństwem zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej modlitwie przed ikoną MBNP w obranym dniu tygodnia, którego celem jest uwielbienie i dziękczynienie składane Bogu, za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi.

W parafii Proszowice, pw. Wniebowzięcia NMP, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbywa się w środy o godz. 18.00. Pisemne podziękowania, prośby na Nieustanną Nowennę można składać każdego dnia w zakrystii.

Porządek Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Obrzędy wstępne

Na rozpoczęcie śpiewa się wezwanie: „O Maryjo, witam Cię” lub inną pieśń do MBNP. Po niej odmawia się wspólnie tzw. Modlitwę Rzymską:

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… (chwila ciszy)

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Wezwania dziękczynne

Odczytywane są pisemne podziękowania złożone na Nieustanną Nowennę. Po nich następują wspólne wezwania dziękczynne:

O Maryjo, razem z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga przez Twoje wstawiennictwo, łączymy nasze dziękczynienia i wołamy:

Za miłość Twą macierzyńską, – Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za dobroć Twą niezrównaną,

Za litość nam okazaną,

Za natchnionych nadzieją,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za uzdrowionych z choroby,

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalonych z rozpaczy,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Tobie, o Maryjo, śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Bądź z nami w każdy czas, wypraszaj nam odpuszczenie naszych grzechów, abyśmy mogli prowadzić nowe życie, wysłużone nam przez Zbawiciela.

Pieśń: „Maryjo, dziękujemy Ci” lub inna dziękczynna.

Wezwania błagalne

Odczytywane są pisemne prośby złożone na Nieustanną Nowennę. Po nich następują wspólne wezwania błagalne:

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, – Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za płaczących, abyś im łzy otarła,

Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Pieśń: „Matko Pomocy Nieustającej” lub inna błagalna.

Zakończenie

Po Nieustannej Nowennie sprawowana jest Eucharystia, po wezwaniach błagalnych i pieśni odmawia się antyfonę „Pod Twoją obronę”. Na zakończenie jest pieśń na rozpoczęcie Eucharystii.