Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ksiądz dr JAN ZWIERZCHOWSKI, KHM, ur. 1969. Pochodzi z parafii Korytnica. Wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 1995 r. Od 2009 roku pracował jako doradca metodyczny w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Mianowany proboszczem parafii Proszowice w 2016 r.


WIKARIUSZE:

Ksiądz ADAM ŚLÓSAREK,   Mianowany wikariuszem w Proszowicach w 2017 r.

Ksiądz ADRIAN STĘPIEŃ, mgr teologii, ur. 1991 (Drugnia), Wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 2016, Mianowany wikariuszem w Proszowicach w 2016 r.

Ksiądz KRZYSZTOF CEBULA,  Mianowany wikariuszem w Proszowicach w 2016 r.

Ksiądz TADEUSZ JAKUBEK, ur. 1954 (Skała). Wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 1980. Skierowany do pomocy w pracy duszpasterskiej w parafii Proszowice oraz jako kapelan szpitala w Proszowicach w 2017 r.