Inwentaryzacja Cmentarza Parafialnego

 

Drodzy Parafianie,

Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach, jako właściciel cmentarza parafialnego, prowadzi prace przygotowawcze związane z inwentaryzacją cmentarza czyli utworzeniem nowego planu cmentarza, w którym opisany zostanie dokładnie każdy z grobów.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji dysponenta grobu, którą można odebrać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub pobrać ze strony internetowej parafii (https://parafiaproszowice.com.pl/) w zakładce „Cmentarz”.

Prosimy, aby na deklaracji zaznaczyć:

– w jakiej części znajduje się grób bądź grobowiec

– wskazać orientacyjne położenie grobu (plan cmentarza na odwrocie deklaracji dysponenta),

– jakie nazwiska i imiona zmarłych widnieją na grobie,

– jaki jest rodzaj grobowca (ziemny, murowany, grobowiec),

– podać dane kontaktowe osoby/osób opiekujących się grobem.

W przypadku, gdy jednym grobem w różnym stopniu opiekuje się więcej osób czy rodzin, prosimy by rodzina, krewni sami porozumieli się między sobą i zdecydowali, kto jest formalnie opiekunem danego grobu/grobowca i na deklaracji dysponenta grobu wnieśli dane kontaktowe tej osoby.

O wypełnienie deklaracji dysponenta grobu prosimy wszystkich, którzy mają groby/ grobowce lub piwniczki na cmentarzu parafialnym, zarówno w starej jak i nowej części cmentarza,  bez względu na to czy są one w tym momencie zagospodarowane, czy też puste.

Wypełnione deklaracje należy złożyć do końca czerwca br. do przygotowanych w kościele pojemników bądź w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.

Na cmentarzu znajdują się groby, których właściciele nie są znani i tymi grobami nikt się nie opiekuje. Prosimy o pomoc w nawiązaniu kontaktu z dalszymi krewnymi.

Informacje powyższe są umieszczone na stronie internetowej parafii. Prosimy o ich przekazanie osobom mieszkającym poza parafią, a mającym pod opieką grobowce na naszym cmentarzu parafialnym.

Uprzejmie prosimy parafian o dobrą współpracę.

Proboszcz Parafii pw. WNMP w Proszowicach

ks. Jan Zwierzchowski


Deklaracja dysponenta grobu – plik .docx