Ogólnopolskie czuwanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze

W słoneczne majowe dni 19-20 maja członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym, ich przyjaciele i sympatycy, mieli okazję przeżyć kolejne już XXII, Ogólnopolskie spotkanie na Jasnej Górze. Wpisuje się ono w rocznicę obchodów 50–ciolecia podjęcia działalności przez Odnowę w Duchu Świętym w Kościele Katolickim.

W piątek, hala „Polonia” w Częstochowie wypełniła się po brzegi animatorami, odpowiedzialnymi i opiekunami Grup Odnowy z całej Polski. Można było dostrzec młodych starszych, nawet całe rodziny. Byliśmy tam także my – członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym ,,Nowe Życie” w Proszowicach wraz a Opiekunem naszej Grupy, ks. Adrianem.

Atmosfera serdeczności, jedności, poczucie więzi i wspólnej drogi – doświadczenie Wspólnoty – uskrzydlały wszystkich obecnych. Łączył nas ten sam DUCH, ON nas zgromadził.

Msze święte, adoracje Najświętszego Sakramentu, charyzmatyczne modlitwy uwielbienia przeplatały kolejne konferencje głoszone przez znakomitych prelegentów, których tematami było m.in. „Cele Odnowy”, „Otworzyć się na łaskę Odnowy”, „Czynić uczniów” i inne.

Na sobotnie spotkanie na Wałach Jasnej Góry przyjechały tłumy, ponad kilkadziesiąt tysięcy osób. Radość, entuzjazm i spontaniczność ogarniały wszystkich. W ciągu tych dwóch dni nie zabrakło świadectw o nawróceniu, działaniu Ducha Świętego z nową mocą w życiu kapłanów, rodzin i ludzi młodych.

Spotkanie w Częstochowie było dobrym czasem umocnienia duchowego. Wołaliśmy o nowe wylanie Ducha Świętego, aby nas na nowo wypełnił, ożywił, przemienił, a przez nas, nasze rodziny, wspólnoty, parafie…cały świat.

Dziękujemy Bogu za owoce tego czasu, których może nie widzieliśmy, bo dokonały się na poziomie serca i dopiero się objawią. Chwała Panu!

Odpowiedzialni