„…i za to Wam … DZIĘKUJĘ!”

Mijający rok szkolny to dobra okazja do podsumowań i refleksji. Pracując jako katechetka w szkole podstawowej nr 1 w Proszowicach w roku szkolnym 2016/17 zorganizowałam następujące turnieje plastyczne: Różaniec Misyjny, Tryptyk Wielkanocny; misyjny mityng – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, oraz „Jak pomagam misjom”. Były też konkursy znajomości Ewangelii św. Marka oraz Misyjny Konkurs Wiedzy. W każdym z nich uczniowie chętnie wzięli udział na etapie szkolnym, rejonowym i diecezjalnym, zdobywając pierwsze miejsca i wyróżnienia. Były nagrody rzeczowe i dyplomy. Dziękuję wszystkim uczestnikom.

W Centrum Kultury wystawiliśmy cztery razy Misterium Bożonarodzeniowe – Jasełka, dla klas 0-3, 4-6, rodziców i dziadków, mieszkańców naszej parafii. Dzieci należący do Koła Misyjnego zaprezentowały Jasełka Misyjne w Domach Pomocy Społecznej w Pieczonogach i Prusach. Wzięły udział w spotkaniu kolędników misyjnych w Nowym Targu oraz IX Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym w Krakowie.

Zorganizowałam dla uczniów naszej szkoły jednodniową wycieczkę do Witowa i na Polanę Chochołowską, oraz trzydniową do Przemyśla, Kalwarii Pacławskiej i Krasiczyna.

W niedzielę misyjną grupa misyjna uczestniczyła we mszy św., animując liturgię słowa oraz idąc w procesji z darami. W czasie nabożeństw różańcowych dzieci należące do niej przygotowały rozważania do poszczególnych tajemnic, a także poprowadziły wspólną modlitwę. W kościele parafialnym odbył się tradycyjny wieczór – spotkanie ze św. Mikołajem.

Przed świętami Bożego Narodzenia z grupą misyjną złożyłam wizytę osobom starszym i samotnym, składając życzenia i wręczając drobne upominki. Odwiedziliśmy mieszkańców Proszowic, zbierając ofiary dla dzieci z Afryki i Azji. Przygotowaliśmy i wysłaliśmy życzenia ks. Antoniemu Sokołowskiemu, byłemu proboszczowi, który pracuje na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 6 stycznia rozprowadzaliśmy kredę i kadzidło, chcąc wspomóc misjonarzy i dzieci w Afryce. Przebrani w barwne kostiumy przyłączyliśmy się do orszaku Trzech Króli.

Angażowałam dzieci do udziału w Liturgii Mszy św.: czytań, psalmów, modlitwy wiernych.

Zaprojektowałam grafikę – logo Roku Duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, za którą otrzymałam wyróżnienie z Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Dbając o nawiązywanie i utrzymanie aktywnych kontaktów, służących dobru dzieci, młodzieży, osób starszych, współpracowałam z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Urzędem Gminy Proszowice, Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Domem Pomocy Społecznej w Pieczonogach i Prusach, Radą Rodziców naszej szkoły.

Informacje o uzyskanych osiągnięciach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, podejmowanych przedsięwzięciach, inicjatywach czy zadaniach dodatkowych publikowałam w następujących mediach drukowanych i elektronicznych: MEDIA DRUKOWANE: Dziennik Polski – Region Proszowicki, Głos Proszowicki, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Nasz Dziennik , Niedziela, Źródło, Kolędnicy Misyjni – Misyjne Materiały Formacyjne, Świat Misyjny – PDMD Missio – Polonia. MEDIA ELEKTRONICZNE (web page); Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Deon, Diecezja Kielce, Dziennik Polski – Region Proszowicki, Facebook Gmina i Miasto Proszowice, Facebook Nasze Proszowice, Facebook Parafia Proszowice, Gmina i Miasto Proszowice, Gość Niedzielny, Głos Proszowicki, Internetowy Kurier Proszowicki, Mały Gość Niedzielny, Misje Diecezja Kraków, Niedziela, Parafia Proszowice, Portal Gazet Lokalnych – Głos Proszowicki, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach, Spotkania Wiara, Świat Misyjny.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Razem udało nam się zrealizować wiele pomysłów, podjąć wiele działań dydaktycznych i wychowawczych. Dziękuję Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Cichemu, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, ks. proboszczowi parafii pw. Wniebowzięcia N. M. Panny Janowi Zwierzchowskiemu i wszystkim, którzy wspierali mnie w moich inicjatywach. Liczę na dalszą owocną współpracę. Życzę słonecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji. Niech Bóg Wam błogosławi.

s. Łucja Kramarz CSS