Jasełka 2017

„Oto dziś narodziła się MIŁOŚĆ
w nędznej szopie narodził się Pan.
Oto dziś narodziła się MIŁOŚĆ
chodźmy razem podążajmy tam!”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach wraz z Siostrami przygotowali Jasełka dla całej społeczności uczniowskiej.

Tym razem do Betlejem zaprowadziła nas MIŁOŚĆ… podążaliśmy tam razem z Aniołami, pasterzami, Królami i uczniami naszej szkoły. Nasi uczniowie przybliżyli nam sens MIŁOŚCI…tak niewiele trzeba, by było Boże Narodzenie…uśmiech, podana pomocna  dłoń, podzielenie się kanapką, odwiedziny chorego kolegi. Wtedy rodzi się prawdziwa MIŁOŚĆ. Zaprezentowali również swoje talenty, którymi obdarzyła ich Maleńka Miłość…zagrali dla Niej na skrzypcach i fletach oraz pasterze zatańczyli, czym nas bardzo rozweselili.

Życzymy wszystkim, by umieli odnaleźć MIŁOŚĆ i nią żyć na co dzień.