Zaproszenie do udziału w spotkaniu Lednica 2000

Zbliża się czas corocznego spotkania młodych nad jeziorem Lednickim, które odbędzie się 2 czerwca 2018 roku. Również w tym roku będzie możliwość wzięcia udziału w tym zgromadzeniu w grupie młodych z dekanatu proszowickiego. Zapisy ruszają od niedzieli 29 kwietnia. Będzie można to uczynić  w zakrystii przed lub po Mszy Świętej, w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Przy zapisach pobierana jest opłata wstępna w wysokości 30 zł. W tym roku poprowadzi nas w modlitwie i zamyśleniu imię Boga objawione Mojżeszowi w krzaku ognistym a potwierdzone przez Jezusa ,,Jestem”. Tak o tegorocznym spotkaniu piszą jego organizatorzy:

,,Podczas XXII Spotkania Młodych poprowadzi nas słowo „Jestem”. Będziemy wspólnie odkrywać, jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. Chciani przez Boga – narodziliśmy się z Jego miłości i do miłości Ojca idziemy. Bóg na Lednicy swoim słowem objaśni nam życie: znakiem Jego spojrzenia na mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepowodzenia miłości nigdy nie są miarą naszej wartości. Tegoroczna Lednica będzie więc spotkaniem ze spojrzeniem Boga. W nim odkryjemy swoje „Jestem”. Zachwyceni naszym pięknem w Bożych oczach, będziemy ten zachwyt przekazywać innym. Staniemy się bezinteresownym darem dla innych. Warto spotkać się na Lednicy – w miejscu prawdziwego spojrzenia na człowieka. Zaproście swoich przyjaciół i bliskich.”

Więcej informacji na stronie: http://www.lednica2000.pl

ks, Adrian Stępień