Nabożeństwa Fatimskie w 2018 r.

 

13 maja 2018 Jakubowice i Jazdowiczki
13 czerwca 2018 Górka Stogniowska i Stogniowice
13 Lipca 2018 Gniazdowice i Szczytniki
13 sierpnia 2018 Kowary i Makocice
13 września 2018 Opatkowice i Szreniawa
13 października 2018 Łaganów, Górka Jaklińska i Szklana