Etap Rejonowy Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej – Proszowice, 16 marca 2019

Etap Rejonowy Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej

W sobotę, 16 marca 2019 r.  w Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział 55 uczniów z różnych Szkół naszego regionu. Patronat nad konkursem objęła parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w osobie Księdza Dziekana, a jednocześnie Proboszcza, ks. dr.  Jana Zwierzchowskiego. Przed rozpoczęciem Konkursu Ksiądz Proboszcz przywitał uczestników , ich opiekunów
i rodziców. Przedstawił procedury konkursu, komisje oraz skierował słowo na temat czytania i rozważania Pisma Świętego. „Każdy, kto czyta Biblię, staje się innym człowiekiem, lepszym, ponieważ Słowo które zgłębia, przenika jego życie”  – powiedział ksiądz Jan Zwierzchowski przed modlitwą.

„Biblio, ojczyzno moja (…)

Na Tobie uczyłem się żyć.

Na Tobie uczyłem się czytać,

Na Tobie uczyłem się pisać,

Na Tobie uczyłem się myśleć,

Na Tobie uczyłem się prawdy,

Na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów,

Na Tobie uczyłem się kochać,

Na Tobie uczyłem się mądrości,(…)

Wszystko jest w Tobie,

Cokolwiek przeżyłem.

Wszystko jest w Tobie,

Cokolwiek kochałem”. ( R. Brandstaetter )

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali Dyplomy uczestnictwa oraz Aniołki ufundowane przez ks. Proboszcza. Małe co nieco na słodko dla uczestników i opiekunów zapewnił p. Jan Biernacki.

s. Tarsycja Sadowy, katechetka w SP nr 2