Rewitalizacja i remont kaplicy pw. Świętej Trójcy w Proszowicach

Dziedzictwo  poprzednich pokoleń zobowiązuje nas do kontynuowania dobrej historii naszego miasta, parafii i regionu. To dziedzictwo domaga się przemiany i wzrastania. To dziedzictwo domaga się troski o zachowanie piękna historii. Tylko od nas przecież zależy czy przyszłe pokolenia będą miały okazję zobaczyć na własne oczy piękno historii zapisane w zabytkach czy tylko będą mogli przeczytać historię piękna.

Dawne dzieje miasta pamięta Kaplica Świętej Trójcy. Pierwsza budowla powstała w roku 1676 na podstawie przywileju króla Jana III Sobieskiego. Obecna budowla zbudowana została z cegieł pochodzących ze ściany szczytowej kościoła parafialnego, zniszczonej podczas burzy na początku XIX wieku. Największe zasługi przy budowie nowej kaplicy położył ówczesny proboszcz, ks. Marcin Zawojowicz oraz dziedzic z Zagród, baron Józef Gostkowski.

W trosce o zachowanie ddziedzictwa historii w 2017 r. podjete zostały starania wykonania pełnej dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej Zespołu Kaplicy pw. Świetej Trócy w Proszowicach. Wykonana dokumentacja pozwoliła nakreślić kierunki działań zmierzających do kompleksowej renowacji obiektu. W 2018 r. zrealizowany został zakres zadań dotyczący remontu dachu kaplicy nad prezbiterium. Obydwa zadania zostały dofinansowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

W 2018 r. został złozony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o w finansowaniu jednego z etapów prac pod tytułem: „Renowacja obiektu zabytkowego poprzez wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej scian piwnicznych, drenaż zabytkowej kaplicy św. Trójcy w Proszowicach”. Po pozytywnym zweryfikowaniu została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach. Parafii zostały przyznane środki finansowe na realizację operacji w wysokości 100.000,00 zł. W marcu 2019 r. rozpoczęły się prace wykonawcze izolacji zewnetrznej pionowej ścian fundamentowych oraz uporządkowana została gospodarka wodno-ściekowa w postaci zastosowania drenażu. Opreacja została zakończona 03 kwietnia 2019 r. i komisyjnie odebrana.

Renowacja obiektu zabytkowego poprzez wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej scian piwnicznych, drenaż zabytkowej kaplicy św. Trójcy w Proszowicach wpisuje sie w wyznaczony kierunek działań określonych w 2017 r. w „Projekcie rewitalizacji i remontu kaplicy pw. Świętej Trójcy w Proszowicach wraz z elementami innych budowli – dzwonnicy i ogrodzenia”.