Ogłoszenia duszpasterskie XV niedzieli zwykłej (14.07.2019)

Dzisiaj: pragniemy poinformować, że kolejny etap robót przy alejach na cmentarzu został zakończony. Pozostała część będzie realizowana w przyszłym roku. Zamknięty został odcinek prac przy budynku wielofunkcyjnym. W najbliższym czasie rozpoczną się zajęcia przy kaplicy św. Trójcy – wymiana więźby dachowej i pokrycia nad nawą i dzwonnicą. Trwają prace konserwatorskie ołtarza i obrazu Matki Bożej … Czytaj więcej…