Jezus Chrystus, Boży Syn – Światłość przyszła na świat

               „Naród kroczący w ciemnościach

                        ujrzał światłość wielką;

                              nad mieszkańcami kraju mroków

                                     światło zabłysło”.

                                                                       (Iz 9, 1)

Niech Święta Bożego Narodzenia ogarną nas i przenikną światłem z nieba, ubogacą radością z obecności Emanuela – Boga z nami i zdumieniem nad Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, a spotkani ludzie niech doświadczą Jego bliskości w nas.

Niech nam w tym pomoże Matka Najświętsza, Niewiasta Eucharystii, bo Ona jest najbliżej Chrystusa.

Nowy, 2020 Rok, niech przyniesie obfitość Bożych błogosławieństw i ich owoców w naszym życiu i we wszelkim zmaganiu o świętość życia.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku.

Z darem modlitwy i świątecznym pozdrowieniem

Ks. Jan Zwierzchowski

Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Proszowicach

wraz z duszpasterzami