AKTUALNOŚCI!!! PILNE!!!

W związku z zagrożeniem powodowanym przez epidemię koronawirusa oraz podjętymi przez władze państwowe i kościelne decyzjami, od dnia 13 marca do 29 marca w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach będą obowiązywały następujące zasady postępowania:


* Zawiesza się:

– Drogę Krzyżową w kościele dla dzieci o godz. 16.00;

– próby scholi dzieci i młodzieży;

– spotkania wspólnot i grup parafialnych;

– przygotowanie i celebracje sakramentu bierzmowania;

– uroczystości i wydarzenia mające miejsce poza budynkiem kościoła.

  • Zaleca się:

–  odprawienie Drogi Krzyżowej w domu na podstawie rozważań w książeczce do nabożeństwa;

– trwanie na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu;

– powstrzymanie się od ucałowania krzyży i relikwii;

– stosowanie się do zaleceń władz państwowych i wynikających z nich zasad higieny.

1. W niedzielę będzie sprawowana dodatkowa Msza św. o godz. 16.00.

2. W niedzielę spowiedź będzie się odbywać w tzw. starej zakrystii.

3. W dni powszednie spowiedź podczas sprawowanych Mszy św.

4. W dni powszednie wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz, 17.00, możliwość osobistej modlitwy i przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

                       ks. Jan Zwierzchowski

Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach