PILNE !!!

Kochani Parafianie, Szanowni Państwo,

nawet gdybyśmy chcieli sprawować Msze św. co pół godziny przez całą dobę, to i tak nie bylibyśmy w stanie sprostać wymaganiom narzuconym przez władze państwowe i kościelne. Wymaganiom słusznym, bo przecież uciekamy od epidemii i chcemy zachować nasze życie w zdrowiu i pogodzie ducha.

Dlatego w trosce o odpowiedzialność wzajemnie za siebie pokornie Was proszę: jesteście mi drodzy i bliscy, ale zostańcie w tę niedzielę w domu. Intencje zamówionych Mszy św. będą odprawione, modlitwa za naszych zmarłych, jak i modlitwy dziękczynno-błagalne zaniesione zostaną przed tron Miłosierdzia Bożego. W tych intencjach łączmy się duchowo korzystając z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych Mszy św. Przyjmijmy w domu Komunię Świętą duchową odmawiając akt wiary, nadziei i miłości. Podczas Mszy św. w liturgii może brać udział maksymalnie 50 osób. Dotyczy to nade wszystko kaplicy szpitalnej, która jest na terenie szpitala, a szpital objęty jest zakazem odwiedzin.

Z naszymi bliskimi komunikujmy się za pomocą telefonu i internetu, ograniczmy odwiedziny i nie narażajmy innych, szczególnie osoby starsze i chore. Kościół pozostaje otwarty i można w nim modlić się indywidualnie z zachowaniem właściwej odległości wzajemnie od siebie. Troszcząc się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adorację Najświętszego Sakramentu wprowadzamy w tym tygodniu w naszej parafii adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi każdego dnia od godz. 8.00 – 9.00 oraz od godz. 17.00 – 18.00. W piątek adoracja z możliwością spowiedzi po południu od godz. 16.00 –17.00.

Łączmy się w modlitwie, łączmy się o 20.30, kiedy to codziennie będziemy odmawiali za Was różaniec, łączmy się w modlitwach w domu w odprawianym nabożeństwie drogi krzyżowej, łączmy się w modlitwie Gorzkich Żali odprawianych również w domu.

Przyszedł trudny czas dla nas wszystkich, czas próby i odpowiedzialności. Mamy prawo być wrażliwi i roztropnie ostrożni.

Kancelaria Parafialna w tych najbliższych będzie czynna tylko rano, a sprawy pilne i konieczne ustalamy telefonicznie pod numerem:
516-296-309.

Niech Matka Boża Łaskawa ma Was w swojej opiece, a święci i błogosławieni niech wypraszają dla każdego łaskę zdrowia. Polecamy się opiece św. Józefa, opiekuna św. Rodziny, wstawiennictwu naszego Rodaka, ks. Józefa Pawłowskiego oraz prosimy Miłosierdzie Boże za wstawiennictwem o. Rafała, zwanego błogosławionym, oraz w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Z darem modlitwy i prośbą o modlitwę

                                                            ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz