Adoracja Najświętszego Sakramentu – „Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie”.

W tym tygodniu (16-21 marca 2020 r.) w kościele w Proszowicach Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością osobistej modlitwy i spowiedzi każdego dnia od godz. 8.00 – 9.00 oraz od godz. 17.00 – 18.00. W piątek od godz. 16.00 – 17.00.

https://adonai.pl/modlitwy/?id=adoracja