CMENTARZ

Bardzo proszę, aby stosować się do obowiązujących zarządzeń władzy państwowej i kościelnej, i wstrzymać się zarówno od nawiedzania grobów swoich bliskich, jak i nade wszystko od porządkowania grobów na cmentarzu. Nie jest to konieczne wyjście z domu i może podlegać kontroli policji. W tej sytuacji zachecam do modlitwy i zapalenia wirtualnego znicza wyszukując grób swoich bliskich w GROBONECIE.

Proszę, aby w przeżywaniu Liturgii, nabożeństw, Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz adoracji indywidualnej przestrzegać wszelkich ograniczeń wprowadzanych przez Władze Państwowe i kościelne, tzn. podczas Mszy Świętej lub w innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

Powyższa zasada odnosi sie do wszystkich obchodów Triduum Paschalnego.

ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz