Domowy ołtarzyk

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo,

rzadziej teraz jesteśmy obecni w świątyni parafialnej, mówimy – w naszym kościele. Trzeba by zatem urządzić swoje mieszkanie tak, by miejsce do modlitwy pomagało trwać w Bożej obecności. Ma to być przestrzeń święta, która – wydaje się odnosić do wnętrz kościołów, kaplic. Jednak i my możemy uczynić z naszych mieszkań czy domów „przestrzenie święte”, takie w których działanie Boga jest ułatwione.


Jak to zrobić? Po prostu korzystając z możliwości, które daje Kościół.

Po pierwsze, należy poświęcić nasze mieszkanie i odmówić modlitwę, którą zazwyczaj wypowiada kapłan odwiedzający nas z racji kolędy. Oczywiście, poniższy tekst modlitwy możemy odmawiać samodzielnie. Warto pamiętać, że każda modlitwa w domu, uświęca go. Zwłaszcza wtedy, gdy jest wypowiadana nie tylko przez jedną osobę.

W tym miejscu należy przypomnieć słowa Chrystusa: „Gdzie dwóch albo trzech zbierze się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Starajmy się więc o modlitwę wspólną wszystkich domowników. Dzięki temu nasze miejsca zamieszkania staną się naprawdę „miejscami świętymi” i nasz dom upodobni się do takich miejsc jak kościoły czy kaplice. Miejsc pełnych „świętej przestrzeni”.

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po drugie, krzyże, obrazy czy figury uświęcają przestrzeń naszego mieszkania lub domu. Zwłaszcza krzyż powinien być obecny w naszym miejscu zamieszkania. W końcu jest on wyrazistą „wizytówką” chrześcijan. I to na całym świecie!Dlatego też jego obecność w domu to znak, że jesteśmy chrześcijanami. Znak dla gości, ale również dla nas samych.

Jeżeli chodzi o „święte obrazy”, to warto wrócić do tradycji wieszania ich na ścianach. Zwyczaj ten bowiem powoli zanika. A przecież, jeżeli kogoś kochamy, chcemy mieć go blisko. Chociażby dzięki zdjęciu.

Pamiętamy dobrze, że tradycyjnie w polskich domach zawsze były przedstawienia Jezusa i Jego Matki. Czasem też Ostatniej Wieczerzy, a w pokojach dzieci aniołów stróżów. Podtrzymując tą tradycję, możemy do niej dodać jeszcze jeden element: wizerunki ulubionych świętych i błogosławionych.

Po trzecie wspomniane przedmioty (krzyż,  figury, obrazy) możemy umieszczać w różnych miejscach naszego mieszkania. Ale możemy też przynajmniej część z nich zebrać w jednym miejscu, urządzając… domowy ołtarzyk! Zrobimy go, kładąc na jakimś meblu krzyż, obrazy, może rzeźbę i np. kwiaty.Z takim ołtarzykiem przestrzeń naszego mieszkania zostanie naprawdę uświęcona. Zwłaszcza, jeżeli modlimy się przed nim, wzywając tych, których obecność wszystko uświęca.

Zachęcamy zatem, by jako formę świadectwa wiary wysłać zdjęcie Waszych domowych ołtarzyków na adres mailowy naszej parafii: parafia@proszowice.pl, gdzie zostanie utworzona galeria zdjęć – świadectwo wspólnoty wiary i duchowej mocy.

Z modlitwą i darem Bożego błogosławieństwa

ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz wraz z duszpaterzami