100 Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. O godz. 19.00 Różaniec z fragmentami homilii Wielkiego Papieża. Po nabożeństwie przy pomniku św. Jana Pawła II zapalimy znicz wdzięczności i odśpiewamy Barkę i Apel Jasnogórski.


„Okno papieskie w Twoim domu” – zachęcamy do dekoracji okien naszych mieszkań w ozdoby nawiązujące do postaci świętego Papieża. Wykonane dekoracje będą swego rodzaju wyjątkowym  podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Zdjęcie dekoracji przesyłane na adres mailowy parafii: parafia@proszowice.pl będzie publikowane w zakładce: „Św. Jan Paweł II”.

Przypominamy, że przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatne upublicznienie na naszej stronie internetowej.