WAŻNE !!!

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo,

dotychczasowe informacje mówiące o przypadkach zachorowań w Polsce stały się faktem w naszej, proszowickiej rzeczywistości życia parafialnego i społecznego.

Informujemy iż z powodu zakażenia jednego z księży wirusem Sars CoV-2, duszpasterze naszej parafii zostali poddani kwarantannie. Nasza świątynia została dokładnie wyczyszczona i zdezynfekowana. Nabożeństwa oraz zamówione intencje Mszy św. na godz. 6.30 i 7.00 odprawiane są przez księży w kaplicy wikariatu. Intencje z godz. 18.00 w poszczególne dni będą odprawiane na bieżąco przez księdza oddelegowanego z innej parafii.Odbędzie się dzisiejsza spowiedź o godz. 16.00 przed I Komunią św., jak i Msza św. o godz. 18.00 (posługę zapewniają kapłani z zewnątrz parafii).

W dniu jutrzejszym I Komunię św. o godz. 11.00 poprowadzi ks. Karol Zegan z Kielc. Będzie też sprawowana Msza św. o godz. 18.00.

W niedzielę posługa sakramentalna jest zapewniona przez księży z zewnątrz.

Inspekcja sanitarna informuje, iż osoba zakażona jest bezobjawowa. Dlatego też ryzyko transferu wirusa w relacji ksiądz – wierny, przy zastosowaniu wymaganych środków ochrony osobistej, w trakcie nabożeństwa jest minimalne.

Jeśli jednak osoby biorące udział w nabożeństwach w naszej parafii w trakcie ostatniego tygodnia (do dnia 27.08.2020) poczują się źle i wystąpią u nich objawy, które towarzyszą zakażeniu (temp. 38° C, duszności, kaszel, utrata smaku i węchu) proszone są o telefoniczny kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Proszowicach (e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl lub tel. 12 386 00 15)

Osoby mające bezpośredni kontakt z zakażonym księdzem zostały już zgłoszone i objęte nadzorem epidemiologicznym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Proszowicach.

Wikariat – jako miejsce przebywania zakażonego – jest pod ścisłą kwarantanną. Zakażony nie może go opuścić, ani nikt nie może wejść na jego teren w celu kontaktu z chorym.

Kancelaria parafialna funkcjonuje tylko telefonicznie w godzinach jej urzędowania.

Z wyrazami szacunku ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz