Kolęda 2021

Drodzy Parafianie, szanowni Państwo,

zawsze tak było, że po świętach Bożego Narodzenia była kolęda ze wspólną modlitwą, rozmową i błogosławieństwem udzielanym mieszkańcom oraz ich domom. W tym roku, wobec zagrożenia pandemią, kolęda w swojej tradycyjnej formie, nie jest możliwa.
Zapraszamy Was do kościoła parafialnego na Mszę świętą sprawowaną w Waszej intencji z udzieleniem błogosławieństwa kolędowego. Dopełnieniem Eucharystii niech będzie modlitwa rodziny przy zapalonej świecy nadziei za przyczyną naszego Rodaka, sługi Bożego o. Rafała z Proszowic i pokropienie mieszkania wodą święconą.

JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja, jest najpiękniejszym Darem. On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża.
Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem w Nowym 2021 Roku.
Z pasterskim błogosławieństwem na 2021 r.
ks. Jan Zwierzchowski, proboszcz wraz z duszpasterzami

Jak poprowadzić modlitwę w domu?

Przed rozpoczęciem należy  przygotować krzyż, świece oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
Następnie należy uroczyście zapalić świece.
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.
Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
P: Oto słowo Boże.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii jest śpiew kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, po czym następuje modlitwa powszechna.
P:  Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

  • Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…
  • Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
  • Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…
  • Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się.

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.
W: Amen.
Na zakończenie następuje pokropienie osób i mieszkania wodą święconą.

Plan spotkań kolędowych w kosciele parafialnym w Proszowicach o godz. 18.00.