Ogłoszenia parafialne III niedzieli Wielkiego Postu (12.03.2023)

Dzisiaj: bp Jan Piotrowski, łącząc się solidarnie z oświadczeniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły, ubolewa nad niewybrednymi i pełnymi nienawiści atakami na osobę św. Jana Pawła II. W tej sytuacji stawia pytanie, nie tyle kto to robi, ile, dlaczego tak robi. W klimacie takich zachowań prosi … Czytaj więcej…