Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ksiądz dr JAN ZWIERZCHOWSKI, KHM, ur. 1969. Pochodzi z parafii Korytnica. Wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 1995 r. Od 2009 roku pracował jako doradca metodyczny w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Mianowany proboszczem parafii Proszowice w 2016 r.


WIKARIUSZE:

Ksiądz KRZYSZTOF CEBULA, mgr teologii, ur. 1979 (Pińczów, św. Jana), wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 2005, mianowany wikariuszem w Proszowicach w 2016.

Ksiądz TOMASZ CZECHOWSKI, mgr lic. teologii, ur. 1974 (Kielce, Niepokalanego Serca NMP), wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 2000, mianowany wikariuszem
w Proszowicach w 2018.

Ksiądz NORBERT SIEDLECKI, mgr teologii, ur. 1981 (Koniecpol, Trójcy Świętej), wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 2008, mianowany wikariuszem
w Proszowicach w 2018.

Ksiądz ANDRZEJ KOZIEŁ, mgr teologii, ur. 1986 (Prandocin), wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 2012, mianowany wikariuszem w Proszowicach w 2018

Ksiądz TADEUSZ JAKUBEK, ur. 1954 (Skała). Wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 1980. Skierowany do pomocy w pracy duszpasterskiej w parafii Proszowice oraz jako kapelan szpitala w Proszowicach w 2017.

Ksiądz ADRIAN STĘPIEŃ, mgr teologii, ur. 1991 (Drugnia), Wyświęcony na prezbitera diecezji kieleckiej w 2016, Mianowany wikariuszem w Proszowicach w 2016 r. W 2018 został skierowany przez ks. bpa Jana Piotrowskiego na studia specjalistyczne w Instytucie Nauk Biblijnych KUL z zachowaniem miejsca zamieszkania w parafii Proszowice.