Intencje Mszalne (18.10 – 24.10.2021)

Poniedziałek  18 października – św. Łukasza

6.30+ Wiesławę Szymańską – od sióstr Kanoniczek Ducha św.
z Proszowic
7.00 1) + Bogusława Liburę – pracowników biura rachunkowego
2) + Marka Piróg – od Elżbiety i Marty Król
3) + Władysława Machalicę (gregorianka)
 18.001) + Jadwigę, Józefa Czyż
2) + Stanisława, Stanisławę Pawłowskich; ++ Pawłowskich;
+ Zofię, Edwarda Nowickich; ++  Nowickich

Wtorek 19 października

 6.301) + Janka, Weronikę, Karola Kuchmacz – od wnuka
Jana Nowakowskiego z rodziną
2) + Władysława Machalicę (gregorianka)
7.00 1) + Longinę Łakomą – od emerytki z poczty
2) + Alfreda Czyża (5 r. śm.)
18.00 1) + Tadeusza (36 r. śm.), Stanisława, Grzegorza Miszczyk
2) + + Gocławskich; Helenę, Teodorę, Anitę Gocławskie

Środa 13 października – św. Jana Kantego

6.30+ Mariana Nowaka – od córki Marzeny z rodziną
7.001) + Bolesława Szwajcę – od sąsiadów
2) + Jana Niedźwieckiego – od Grona Pedagogicznego
oraz pracowników dministracji i obsługi Gminnego Centrum
Edukacji w Wawrzeńczycach
3) + Władysława Machalicę (gregorianka)
 18.00 Nowenna za żyjących

Czwartek 21 października

 6.30 + Mariana Nowaka – od syna Janusza
7.00 1) + Zbigniewa Noconia – od siostry
2) + Zofię, Stanisława Łapa
3) + Władysława Machalicę (gregorianka)
18.00 1) W intencji Arlety i Piotra Widłaków z okazji 21 r. ślubu
oraz ich syna Krystiana o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski
2) + Piotra Palucha; ++ Paluch; ++ Abratańskich i
Tomczyków;

Piątek 22 października- św. Jana Pawła II

6.30 1) + Mariana Nowaka – od córki Teresy z rodziną
2) + Władysława Machalicę (gregorianka)
7.00 1) + Edwarda (16 r. śm.), Janinę, Józefa Czekaj
2) + Teresę, Wojciecha Stachnik – od córki
 18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia za zmarłych

Sobota 23 października

6.30+ Józefa Pełkę – od córki Agnieszki z rodziną
7.001) + Zdzisława Patynę (8 r. śm.) – od żony z dziećmi
2) + Sławomira Pasternaka – od żony
 
 18.00 1) + Bolesława Szwajcę – od wnuków: Katarzyny z rodziną
i Piotra
2) + Władysława Machalicę (gregorianka)

XXX niedziela zwykła24 października

6.30 + Stanisława (3 r. śm.), Alfredę Szpiega; Macieja, Mariannę
Skulik – od córki      
8.00 1) + Mariannę (8 r. śm.), Stanisława Galwas;
+ Stanisława Małka
2) + Władysława Machalicę (gregorianka)
9.30 + Barbarę, Tadeusza Zawalonka; Julię, Ignacego Wilk
11.00 + Zofię Kopeć (13 r. śm.) – od syna z rodziną
12.30 1) Za Parafian
2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Beaty i Mateusza w 15 r. ślubu
18.00 + Ludwikę Maniak