Dziecięce Koło Misyjne

„Misyjne Płomyki Ducha Świętego”

„Współpraca dzieci na polu ewangelizacji jest nie do zastąpienia w naszym świecie.

Kościół wiąże głębokie nadzieje z możliwością zmienienia świata przez dzieci.

Wierzy on, że dzieci nie poddadzą się biernie warunkom społecznym, w jakich żyją, ale że potrafią one wypełnić teraźniejszość całą miarą, którą Bóg złożył w ich duszach”

Jan Paweł II

 

MODLITWA MISYJNA DZIECI

Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych; dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń – na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu. Amen

 

CELE KOŁA MISYJNEGO:

 • poznawanie pracy misjonarzy i terenów misyjnych,
 • pielęgnowanie i troska o misję Kościoła ”Idźcie i nauczajcie   wszystkie narody”,
 • uczenie otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
 • zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci i ich wrażliwości,
 • kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
 • aktywny udział uczniów w życiu parafii,
 • wpływanie przez przekazywane treści na rozwój kultury i obyczaju,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia,
 • wrażanie uczniów do aktywności artystycznej.

 

ZADANIA KOŁA MISYJNEGO:

 • budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci,
 • włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła,
 • poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok,
 • poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół), zdobywanie sprawności Misjonarza: Ameryki, Azji i Oceanii, Afryki, Europy,
 • nawiązywanie kontaktów z misjonarzami,
 • modlitwa za misjonarzy i o rozwój misji,
 • poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,
 • pozyskiwanie funduszy (zbiórki, loteria fantowa, kiermasz kartek) na pomoc materialną na rzecz misji i na programy misyjne,
 • stwarzanie okazji do działań i współpracy w grupie rówieśniczej,
 • integracja grupy rówieśniczej.

ZAPRASZAM NA SPOTKANIA
KOŁA „MISYJNE PŁOMYKI DUCHA ŚWIĘTEGO”
W CZWARTKI O GODZ. 13.30.

 

s. mgr Łucja Kramarz CSS