Bierzmowanie

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz wypełniając przepisy Prawa Kanonicznego zawarte w normach ogólnych, jak i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski w Diecezji Kieleckiej obowiązują następujące normy:

1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie trzeciej klasy gimnazjum.
2. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata.
3. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w lekcjach religii, spotkaniach w kościele i grupie, a także Mszach Świętych i nabożeństwach wyznaczonych przez odpowiedzialnych za przygotowanie do sakramentu.