Zagospodarowanie terenu plebanii – etap II

Zagospodarowanie terenu plebanii – etap II

W roku 2022 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do Departamentu Funduszy Europejskich o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.” Zagospodarowanie terenu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach polegającego na wykonaniu założenia ogrodowego pełniącego funkcje kulturalno-rekreacyjne” – etap II. W roku 2022 została przyznana pomoc w wysokości 138.000,00 zł i 14 listopada 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach. Wiosną 2023 r. przystąpiono do realizacji zadania, które wykonywała firma p. Andrzeja Marcińczyka „Rustykal” z Krakowa. Odbiór prac nastąpił 19 czerwca 2023 r.