Zagospodarowanie terenu plebanii – etap I


Zagospodarowanie terenu plebanii – etap I

W 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach zleciła przygotowanie projektu rewaloryzacji terenu plebanii. Projektantami zagospodarowania terenu z projektem zieleni zostali: mgr inż. arch. Adam Krzeczkowski oraz dr inż. arch. prof. nadzw. WST Magdalena Swaryczewska. Opracowali oni projekt zagospodarowania terenu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach polegający na wykonaniu założenia ogrodowego pełniącego funkcje kulturalno-rekreacyjne dla społeczności lokalnej z wewnętrznym układem komunikacji pieszej i kołowej. Projekt został dołączony do wniosku skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do Departamentu Funduszy Europejskich o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.” Zagospodarowanie terenu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach polegającego na wykonaniu założenia ogrodowego pełniącego funkcje kulturalno-rekreacyjne”. Została przyznana pomoc w wysokości 158.335,00 zł i 9 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach. Wczesną wiosną 2021 r. przystąpiono do realizacji zadania, które wykonywała firma p. Andrzeja Marcińczyka „Rustykal” z Krakowa. Odbiór prac nastąpił 28 czerwca 2021 r.