Ogłoszenia parafialne Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (04.04.2021)

Dzisiaj: wszystkim rodzinom i mieszkańcom naszej parafii oraz gościom składamy życzenia świąteczne: Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni nas wiarą, abyśmy ten trudny czas przeżywali w jedności z Chrystusem, który zwyciężył śmierć i wskazuje nam drogę życia pełną ufności i nadziei. Tę ufność i nadzieję czerpiemy z Eucharystii, która nas umacnia i uzdalnia do podejmowania codziennych obowiązków. … Czytaj więcej…