Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna (21.05.2017)

Dzisiaj: – dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza w postaci 11 ornatów, które  podkreślają piękno liturgii, a dzieciom – za dar ich serca dla dzieci misji. Złożona ofiara w wysokości 2450 zł. została wpłacona na konto Dzieł Misyjnych. – siostry sercanki prowadzą kwestę na rzecz remontu bursy dla dziewcząt. – obrzęd poświęcenia pól i … Czytaj więcej…